FRI FRAKT PÅ ORDER ÖVER 750:- (ORD. 59:-)
Kundkorg

Trä & Kvalitet

Materialet

Kan man då plocka upp första bästa pinne och börja tälja? Riktigt så enkelt är det inte. Det finns en del saker som kan vara bra att känna till innan man ger sig ut efter ämnen eller börjar tälja på en träbit från Täljogram. Varje träd är unikt och det är stor skillnad inte bara mellan olika arter utan också individer inom samma träslag. Särskild erfarenhet och kunskap krävs för att kunna bedöma och läsa av ett träds möjligheter utifrån dess utseende. Oftast är man ute efter ett kvistfritt rakvuxet ämne som är enkelt att bearbeta med enkla handverktyg. Björk är ett av det vanligaste träslagen att slöjda av i sverige och det träslag vi i Täljogram använder oss av allra mest. Detta för att det är relativt enkelt att bearbeta i färskt tillstånd och blir hårt och hållbart när det torkat, samt att det är Sveriges vanligaste lövträd. Olika träslag erbjuder olika möjligheter och egenskaper vilket gör att det inte går att säga vilket träslag som är “bäst”. Vilket träslag du använder beror på vad du ska tälja och vad du har tillgång till!

Varför färskt?

Färskt trä innehåller mycket vatten i cellerna vilket ger en följsam och härlig täljupplevelse. När träet torkar ändras egenskaperna, veden blir hårdare och täljningen mer mödosam. Det är anledningen till att man vill tälja sa mycket som möjligt medans veden fortfarande är färsk och innehåller mycket vatten. Med detta sagt får man till den finaste täljda ytan när träet fått torka, det är därför man vill lämna lite täljning tills träet har torkat. Till det vi kallar rentäljning.

Täljograms vakuumpackade trä

Majoriteten av träden Täljogram använder är från våran egen skog i Nyåker och det överlägset mest använda träslaget är björk. Genom att vakuumpacka träbitarna kort efter att trädet fällts och veden fortfarande är färsk kan vi bevar de positiva tälj egenskaperna. Hur länge beror på hur de vakuumpackade träet hanteras och bevaras. Ju kallare de förvaras desto längre håller det. Förpackningarna är känsliga för slag och stötar, vilka kan få vakuumet att släppa. En fryst vakuumpackad träbit kan hålla sig “färsk” i fler år.


Träbitarna vi erbjuder är förberedda för att underlätta det att komma igång med täljningen. Ofta räcker det med att endast ha en kniv till hands, men skedkniv, såg och yxa är mycket användbara verktyg att ha i sin verktygslåda. Vi erbjuder två olika kvalitetsnivåer Prima och Andrahand. Man ska komma ihåg att trä är ett naturmaterial och ingen träbit är den andra lik, därför kommer utseende och tälj upplevelse att kunna variera från en träbit till en annan.

Prima/ (Kanske kalla det nått annat)

I våra prima träbitar eftersträvar vi så rakvuxen ved som möjligt utan kvist och märg (trädets mitt). Det ger en träbit som är lätta att bearbeta med skärande verktyg.

Träbitarna är utformade med tilltaget övermått, så att du som täljer har möjlighet att lära känna träet och sätta din egen form på det tilltänkta föremålet. Detta övermått gör att det kan förekomma mindre kvistar eller näver/bark i träbitarnas ytterkanter, detta täljs enkelt bort i början av täljprocessen och påverkar inte er tänkta slutform.

Andrahand

För att minska spillet och ta vara på så mycket material från varje träd vi fäller erbjuder vi också träbitar av sämre kvalitet än våra ordinarie träbitar. Andrahands sorterade träbitar innehåller en större variation i storlek, fler kvistar och defekter får förekomma. Täljningen blir mer utmanande och du får anpassa dig efter träbiten, men det går att få till fina föremål även av dessa träbitar.

Reklamation

Vi vill upplysa er vad ni kan förvänta er och när ni kan
höra av er till oss vid reklamationsärenden.

Vakuumet

Ska vara intakt när det kommer till dig som kund. Efter det lämnas ingen garanti på hur länge vakuumet håller då detta i stor utsträckning beror på vidare hantering. Ska du inte tälja din bit inom de närmsta dagarna rekommenderar vi förvaring i frys annars är kylskåpet ett bra alternativ.

Mögel

Kan uppstå på grund av temperaturen i relation till vakuumet och träets egenskaper. Mindre grönaktiga prickar kan förekomma på träbitens yta på grund av kvarvarande sågspån från tillverkningsprocessen. Detta är mycket ytligt och är inte grund till reklamation, det täljs bort i början av täljningen. Ett större mögel angrepp ska däremot inte förekomma när träet når dig som kund. Dock kan det uppstå på grund av den vidare hantering, så hantera alltid ditt vakuumpackade trä med försiktighet och förvara det alltid kylt, gärna fryst.

Lukt

Som kan förekomma när du öppnar din vakuumpackade påse försvinner med tiden och påverkar inte slutresultatet eller kvalitén på din träbit eller ditt färdiga föremål.

Formen

Bedöms noga innan vi vakuumförpackar våra träbitar. Trä är ett naturmaterial vilket gör att träbiten du får kan skilja sig från bilderna i vår webbshop. I styckena Prima och Andrahand kan du läsa vidare vad du kan förvänta dig för kvalite för respektive träbitar.

Hantering & förvaring av vakuumförpackat trä

Din träbit är en färskvara och bör förvaras kyld för bästa hållbarhet.
Ska du tälja inom några dagar kan du förvara ditt vakuumförpackad trä i kylskåpet.
Ska du vänta längre än så är frysen det bästa alternativet.